Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Suzanne van der Velden specialistouderengeneeskunde interview Dag van de SO

De impact van de specialist ouderengeneeskunde

Stel je een beroep voor waarin je de rol van 'huisarts' vervult voor bewoners in een woonzorgcentrum, maar met een diepgaande focus op de kwaliteit van leven en complexe zorgbehoeften. Dit is het opmerkelijke vak van de specialist ouderengeneeskunde, een dynamische zorgprofessional die een unieke benadering hanteert voor de snelgroeiende groep ouderen die onze samenleving vormgeven.

Het verhaal van Suzanne

Suzanne van der Velden werkt als specialist ouderengeneeskunde in woonzorgcentrum Isselwaerde. Op deze afdeling wonen mensen met een psychogeriatrische zorgvraag. In een exclusief interview onthullen we hoe zij de uitdaging van complexe zorgbehoeften aanpakt, de ontwikkeling van haar beroep omarmt en waarom ze zich onmisbaar voelt voor het verbeteren van de levenskwaliteit van onze ouderen.

Niet alleen problemen oplossen, maar levens verbeteren
“Als specialist ouderengeneeskunde bij AxionContinu vervul je een essentiële rol in de medische zorg voor de bewoners in ons woonzorgcentrum. Je zou het kunnen beschouwen als de huisarts voor onze bewoners, maar met een belangrijk verschil. Terwijl een huisarts zich doorgaans richt op het oplossen van specifieke medische problemen, kijken wij als specialist ouderengeneeskunde met een bredere blik naar onze patiënten. Wanneer er een probleem ontstaat, werken we samen met andere zorgdisciplines om te beoordelen wat er nodig is om de situatie te verbeteren.’’

Geen gewone dokters

“Dit onderscheidt ons ook van huisartsen omdat onze bewoners 24/7 zorg ontvangen en voortdurend worden geobserveerd. Onze benadering richt zich op wat zinvol is voor het individu en hoe dit bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Hierbij focussen we ons niet op levensverlenging of genezing, maar richten ons op wat het beste is voor de dagelijkse kwaliteit van leven van de patiënt. Ons doel is om de bewoners te begeleiden in het laatste stuk van hun leven, en deze afwegingen, uitleg en beslissingen samen met hen en hun familie te maken.”

Een wereld waar thuisblijven de wens is

“De zorgbehoeften van ouderen veranderen, en een groeiende groep ouderen wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Om in een verpleeghuis te worden opgenomen, moet er sprake zijn van intensieve zorgbehoeften, zoals bij complexe medische aandoeningen of ernstige dementie. Dit betekent dat de zorg in verpleeghuizen steeds complexer wordt. Als specialist ouderengeneeskunde worden we opgeleid om met deze complexiteit om te gaan. Hierbij merken we dat we steeds vaker worden ingeschakeld voor medebeoordeling of advies bij ouderen die nog thuis wonen.”

"Ons doel is om de bewoners te begeleiden in het laatste stuk van hun leven, en deze afwegingen, uitleg en beslissingen samen met hen en hun familie te maken."

De zorg verandert, en wij veranderen mee
“Een belangrijke ontwikkeling in ons vak is de opkomst van mobiele geriatrische teams in de eerstelijnszorg. Deze teams werken samen met huisartsen en verlenen zorg aan ouderen thuis. We denken breed na over de situatie van de patiënt thuis. Tegenwoordig zijn er ook meer specialisaties binnen de verpleeghuiszorg, zoals gespecialiseerde afdelingen voor complex gedrag, niet-aangeboren hersenletsel en aandoeningen zoals Parkinson in verpleeghuizen. Als specialist ouderengeneeskunde kunnen we ook kiezen om ons verder te specialiseren in ons vakgebied , zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg, geriatrische revalidatie of psychogeriatrie.”

Een zorgavontuur zonder voorspelbaarheid

“Onze werkdagen zijn divers en onvoorspelbaar. Soms zijn we druk met medische bezoeken aan bewoners, terwijl we andere keren samenwerken met psychologen om gedragskwesties of andere zorgvragen aan te pakken. We hebben multidisciplinaire overleggen met het zorgteam en de familie om te bespreken wat we wel of niet kunnen doen voor de patiënten. Er bestaat geen typische dag, en we hebben de vrijheid om te reageren op de behoeften van dat moment.”

De sleutel tot succes
“Wat onze functie bijzonder maakt bij AxionContinu is de samenwerking met praktijkverpleegkundigen. Zij doen triage, dus nemen de eerste vragen en taken op zich, zodat wij ons kunnen richten op complexe zorg. Samenwerking en communicatie zijn essentieel in ons vak. We moeten flexibel zijn en verschillende benaderingen toepassen, aangezien er weinig standaardprotocollen zijn voor de zorg van ouderen.”

Recruiter Iris van Maarschalkerweerd

Wil je graag een dagdeel met Suzanne meelopen?

Start het gesprek met onze recruiter Iris van Maarschalkerweerd.